RSS

Návrh na změnu systému podpory posádek SVoČR, zúčastňujících se seriálu ČP R4

Ahoj přátelé, zástupci raftařů jezdících na závody Českého poháru v raftingu SvoČR. Předkládám vám k diskuzi a případnému budoucímu odsouhlasení na letošním podzimním shromáždění delegátů návrh na změnu finanční podpory posádek  – zrušení příspěvku na dopravu závodníků ČP a zavedení příspěvku na startovné posádek ČP v raftingu.

Jistě i Ty máš nějaké informace, že jsou problémy s příjmy všech sportovních svazů, tedy i SVoČR ze Sazky, které způsobily loňské zvýšení našich příspěvků z 240 Kč na 600 Kč za dospělého člena a poměrově také dětí a mládeže. Příjmy ze Sazky tvořily více než polovinu celého ročního příjmu SvoČR ještě v roce 2007, dnes je to jen několik procent.

Zvýšení příspěvků pomohlo k zachování činnosti obou sportovních rad SVoČR, ale není to konec úsporných opatření.

My, závodníci na raftech si vyplácíme 20 – 25% celého raftového rozpočtu na dopravu ve výši 0,40 Kč/km/závodníka z místa sídla klubu do místa konání závodu ČP.

Tuto částku nelze pokrýt žádným jiným příjmem než z vlastních prostředků.

Kolem 100 000 Kč každý rok, tedy přes 50% celkového balíku „na dopravu ČP v raftingu“ jde do pouhých 4 klubů, které ty ostatní nepřímo dotují.

To považuji do budoucna za neudržitelné.

Protože jsem 8 let ve funkci předsedy rady raftingu rozpočty tvořil  a vyhodnocoval, lámal jsem si několik posledních měsíců hlavu jak zachovat pro nás – závodníky – co nejmenší náklady na činnost a přitom pomoci svazu s omezováním výdajů a úsporou financí či práce.

Výsledkem je přiložený návrh na změnu příspěvku z příspěvku na dopravu závodníka na příspěvek na startovné závodníka vyplaceného pořadateli.

Prosím, přečtěte si pozorně celý Návrh s přiloženými statistikami, porovnáním a financemi. Zkuste si sami pro sebe spočítat, co by pro vás nový způsob podpory znamenal s tím vědomím, že jde hlavně o úsporu v rozpočtu svazu a raftingu.

Napište mi, zda jste přišli na něco lepšího nebo zda s návrhem váš klub souhlasí, případně pojďme diskutovat.

Na podzimním shromáždění delegátů bych nechal hlasovat naši raftařskou rodinu o tomto návrhu jako jednou z cest ke změně financování naší oblíbené činnosti.

Pro studování návrhu vám doporučuji tento postup:

1.Návrh na změnu dotace ……

2. EXCEL – PŘEHLED – co přineslo zvýšení příspěvků 2010 SvoČR a jeho kluby ZVYSENI_PRISPEVKU_2010_SVoCR_a_jeho_kluby

3. EXCEL – MODEL – finanční přínos návrhu pro posádky dle krajů FINANCNI_PRINOS_NAVRHU_PRO_POSADKY_PODLE_KRAJU

4. EXCEL – PŘEHLED –  fakturace klubů za dopravu v 2008 – 2010 2008_aZ_2010_PREHLED_FAKTURACE_KLUBU_ZA_DOPRAVU

5. EXCEL – STATISTIKA – Počty posádek rafty ČP 1998 – 2010 POCTY_POSADEK_RAFTY_CP_1998__2010

Návrh na změnu systému podpory posádek SVoČR, zúčastňujících se seriálu ČP R4

  zrušení příspěvku na dopravu závodníků českého poháru v raftingu kategorie muži, ženy a junioři ve výši 0,40 Kč/km/závodníka

  výměnou za lepší systém podpory posádek SvoČR formou příspěvku pořadateli na startovné za všechny kategorie, tedy posádky neplatí žádné startovné na závodech ČP (v současné době 300 Kč/posádka/disciplína).

Výhody současného systému :

  podpora posádek podle geografického působení sídla klubu proměnnou hodnotou dnes 1,60 Kč za každý km cesty na závody a zpět (0,40 Kč/osobu).

  tradiční svazarmovská podpora pro dosažení místa závodu, (v roce 1998 to byla 1 Kč/závodníka, dříve 2 Kč)

Nevýhody:

Pro kluby:

  Každý klub musí vystavovat fakturu za každý závod nebo kumulovat faktury několika závodů

  I když je příspěvek na závodníka, cesta je placena ze sídla klubu, ne z místa kde žije závodník.

Pro svaz :

Svaz až do prosince neví, kolik finančních prostředků potřebuje na příspěvek na dopravu, protože kluby zapomínají vystavovat faktury nebo je nevystaví vůbec. PROBLÉM – čerpání rozpočtu. Tok financí je naprosto nevyzpytatelný až do konce rozpočtového období.

Svaz musí vystavovat mnoho příkazů k platbě, platit poplatky bance, evidovat faktury klubů , urgovat vystavení faktur – to vše stojí peníze i čas.

Svaz kontroluje správnost podle výsledkové listiny a vzdálenosti sídla klubu od místa konání závodu , což je poměrně časově náročná a zbytečná činnost. Legislativně chybné je účtování počtu km na závodníka ze sídla klubu, i když bydlí úplně jinde, například v místě konání závodu. Účtované vzdálenosti často nesedí až o 20 km proti vzdálenosti uváděné internetovým vyhledavače, tras např.Googlu.

Příchozí – nečlenové SvoČR o takové výhodě nic neví, je skrytá uvnitř svazu a nikoho bez této znalosti nemotivuje ke vstupu do svazu.

Příklad:

  Posádka, která má sídlo 150 km od závodu dostane od svazu 480 Kč, ale zaplatí 300 Kč za každou z disciplín, ve které startuje. Tedy například na Kamenici startuje-li za muže i veterány – zaplatí 1200 Kč na startovném.

Navrhovaný systém

1. Zrušit geografickou podporu posádek formou příspěvku na dopravu z rozpočtu raftingu, která klesla na dnešních 0,40 Kč/ závodníka / km, a možná bude muset i klesnout níže. (Nepříznivý vývoj příjmové složky SAZKA)

2. Zavést nový vztah mezi Svazem a pořadatelem týkající se každé posádky – startovné platí Svaz z rozpočtu raftingu přímo pořadateli na základě výsledkové listiny.

Posádky neplatí žádné startovné (nebo malý doplatek podle možnosti pořadatele) Svaz pořadatelům ČP vyplatí za každou odstartovanou posádku R4 konstantní částku startovného ve výši 250 Kč jako startovné na základě výsledkové listiny. Tato částka sice nedosahuje dnešního, pořadatelem vybíraného startovného 300 Kč, ale umožní každý rok svazu plánovat podporu posádek vyplacením 220 000 Kč na základě 10ti leté statistiky účastníků Českého poháru v raftingu (příloha č. 1), kdy během roku odstartuje na závodech ČP do 900 posádek ve všech kategoriích (vč. veteránů) tedy svaz by potřeboval max. 225 000 Kč, které by vyplatil pořadatelům za odstartované posádky uvedené ve výsledkových listinách. Tok peněz je pouze mezi svazem a 5ti – 6ti pořadateli na základě dohody o pořádání ČP v raftingu.

Výhody nově navrhovaného systému podpory posádek :

Pro klub:

 • Každá startující posádka dostane stejnou finanční podporu ať sídlí v místě závodu nebo na druhém konci republiky.
 • Posádka, která startuje ve dvou kategoriích bude mít také dvojnásobnou podporu
 • Peníze, které zaplatí posádka svými příspěvky SvoČR nebudou použity na úhradu dopravy jiného klubu, ale na chod SvoČR a na služby, kterých v rámci SvoČR využije sama.
 • Kluby nebudou muset nic fakturovat, peníze za dopravu se jim vrátí nulovým startovným.
 • Posádky ušetří za startovné tím víc, čím bude pořadatel schopnější obejít se bez doplatku do dnešní výše obvyklého startovného.
 • Posádky budou motivovány pro start ve více kategoriích.
 • Pořadatel, který dostane o 50 Kč méně než dosud za posádku v každé kategorii, nebude mít práci s vystavováním úříjmových dokladů a následným zaúčtováním .
 • Pořadatelské posádky budou zahrnuty do podpory formou startovného, což jim z 50% nahradí příjem ze startovného zníženého z 300 Kč na 250 Kč.
 • Pro svaz

  • Svaz nebude platit poplatky bance mnohokrát za rok
  • Svaz bude jednat o případné úpravě výše podpory posádek formou startovného pouze s několika pořádajícími kluby, ne se všemi posádkami v ČR. Podle vývoje rozpočtů.
  • Svaz bude moci přispívat nejen na kategorie muži, ženy a junioři jako dosud, ale i na veterány, kterých bude přibývat. (v roce 2010 je v ČP již čtvrtina nad 40 let)
  • Neregistrované posádky uvidí přímo při prezentaci finanční výhodu členství, bude platit 300 Kč nebo i více, a člen vedle něho stojící nic.

  Nevýhody nově navrhovaného systému podpory:

 • Se vzrůstající vzdáleností sídla klubu od místa konání závodu bude odstranění dopravného citelnější, u části posádek to půjde do mínusu. Ne však u většiny. Kdo jezdí zdaleka, neušetří na startovném tolik, jako by dostal za projeté km na dopravu, pouze v případě startu ve dvou kategoriích je nový systém 100% výhodnější pro posádku.
 • Pořadatel dostane o 50 Kč / posádku méně, pokud se nerozhodne vybrat doplňkové startovné. Je to ale jen na pořadateli.
 • Příklad:

  Posádka, která má sídlo 150 km od závodu nedostane od svazu nic, ale nezaplatí startovné pořadateli za každou z disciplín, ve které startuje. Tedy například na Kamenici startuje-li za muže i veterány – ušetří 1200 Kč na startovném.Pořadatel přijde proti dnešku celkově o cca 3 000 Kč z vybraných 36 000 Kč. S tím si ale dokáže poradit.Pokud dostane startovné za své 3 posádky za víkend, má zpět imaginárních dnešních 1500 Kč

  SVOČR 1997 - 2010 příspěvky na cestovné

  Další možnosti a závěr návrhu

  Navrhovaný systém se dá aplikovat i na další kategorie či disciplíny, podle finančních možností svazu. Již v dřívějších letech například svaz platil startovné reprezentačním týmům na nominačních závodech na Lipně či Trnávce nebo při startech na EP.Navrhovaný systém odlehčuje všem klubům bez rozdílu práci a 80% klubů ponechává jejich finanční výdaje na činnost ve svazu po radikálním zvýšení příspěvků SvoČR. Toto zvýšení bylo nezbytné pro další chod SvoČR.

  Navrhovaný systém je spravedlivý ke všem členům svazu na rozdíl od současnosti, kdy kluby z blízkosti závodů dotují svými příspěvky kluby ze vzdálených koutů republiky (viz přílohy statistika dopravného a příspěvků SvoČR).

  Celkově svaz ušetří finance a přesto bude systém podpory přínosem pro většinu závodníků v raftingu. Pro ty , kteří budou startovat ve dvou kategoriích to bude dvojnásobek než měli dosud, pro veterány to bude o 100% přínosnější. Pro posádky, které startují jen v jedné kategorii to bude přínosnější: muži 44 z 63 (69,8%), ženy pro 8 z 12ti (66,7 %) pro juniory 4 z 8mi (50%).

  Zkusme to a uvidíme nové motivace pro všechny.

  V Praze dne 15.1.2011

  Stanislav Hájek

  Přílohy :

  EXCEL – PŘEHLED – co přineslo zvýšení příspěvků 2010 SvoČR a jeho kluby ZVYSENI_PRISPEVKU_2010_SVoCR_a_jeho_kluby
  EXCEL – MODEL – finanční přínos návrhu pro posádky dle krajů FINANCNI_PRINOS_NAVRHU_PRO_POSADKY_PODLE_KRAJU
  EXCEL – PŘEHLED –  fakturace klubů za dopravu v 2008 – 2010 2008_aZ_2010_PREHLED_FAKTURACE_KLUBU_ZA_DOPRAVU
  EXCEL – STATISTIKA – Počty posádek rafty ČP 1998 – 2010 POCTY_POSADEK_RAFTY_CP_1998__2010

   


  Komentáře

  1. Štěpa napsal:

   Ahoj,
   podle propočtu by podle tohoto systému v roce 2010 náš klub ušetřil 840 ,-Kč (kdyby nebylo doplňkové startovné) a trochu by ubyla administrativa. Pro tento navrhovaný systém ale budeme pouze v případě, že bude zajištěno, že pořadatel závodu ČP R4 alespoň pro kategorie mužů a juniorů nebude mít právo požadovat žádné doplňkové startovné.
   Milan Štěpánek

   • Standa napsal:

    Ahoj Milane, to co chceš, není zajištěno ani dnes. Pokud nebudou peníze, dopravné se bude muset zrušit tak jako tak. Bez náhrady. Teď svými příspěvky za Tvých 15 lidí dotuješ svaz po odečtu příspěvku na dopravu
    2 100 Kč. My máme 33 lidí a vyčerpali jsme zpět na dopravě o 728 Kč víc než jsme odevzdali na příspěvcích. Takže Ty mi platíš část dopravy ze svého, místo abys přispíval svazu na věci, které jsou potřebné pro fungování. podívej se na přílohu “ zvýšení příspěvku 2010 a podívej se na list nazvaný příspěvky a doprava. Uvidíš, že většina klubů vlatně dotuje dopravu několika klubů ze svého. Tvůj požadavek by měl být předmětem jednání mezi radou raftingu a pořadateli vždy v lednu , před zahájením sezony. Pak by taková záruka mohla být uvedena například ve směrnicích pro závodění na daný rok.
    Ahoj
    Standa

   


  Leave a Reply to Štěpa