RSS

NOVINKA V ČESKÉM RAFTINGU 2010!

Kočičky bez čísla ZRUŠENÍ POVINNOSTI MÍT STARTOVNÍ ČÍSLO PRO POSÁDKY ZÁVODÍCÍ NA RAFTECH VE SVOČR V NÁSLEDUJÍCÍCH SEZONÁCH.Nepozornému čtenáři mohlo uniknout, že rozhodnutím rady raftingu SVoČR z 21.9.2010 (zápis z rady bod 9), se ruší povinnost mít startovní číslo při závodech pořádaných SVoČR. Do této doby byla totiž posádka bez čísla diskvalifikována z jízdy podle hl II.12odst b, startér měl povinnost posádku nepřipustit ke startu podle hl II 33 odst b) a rozhodčí v cíli měli posádku opět diskvalifikovat podle hl II33 odst d).
A tak v duchu nové doby 28.8.2010 při Českém poháru a nominačním závodě žen odstartovala prostějovská posádka Kočičky bez označení na pokyn startéra a ředitele závodu , místopředsedy svazu Zbyňka  a byla změřena v cíli HR a předsedou svazu Jeromem a rozhodčí Petrou. Následoval pokus napravit alespoň legislativně tento precedens podáním podnětu radě raftingu  jedním z členů rady s následujícím výsledkem:
Text podnětu podaného radě raftingu:
3. Podávám podnět k prošetření úmyslného chybného postupu startéra při závodě ČP R4 Ž ve sjezdu na Lipně dne 28.8.2010, kdy byla umožněno odstartovat posádce TR Kočičky i když nebyla vybavena startovním číslem, čímž porušila ustanovení čl. II 12 b). Je POVINNOSTÍ startéra zcela v souladu se čl. II. 33 b) nepřipustit posádku, která není označena startovním číslem, ke startu.
Rozhodnutí rady raftingu
1)    Podnět k řešení ohledně startu posádky Prostějova v rámci závodu ve sjezdu na Lipně

 • Rada se zabývala podnětem Libora Poláka ohledně startu posádky Prostějova bez čísla v uvedeném závodu a rozhodla se neřešit věc disciplinárními postihy.
 • Rada doporučila Komisi rozhodčích upozornit na vzniklý problém rozhodčí v rámci připravovaného podzimního semináře.

Beru si tedy jako rozhodčí SVoČR a také mezinárodní rozhodčí IRF  poučení, že jízda bez čísla je pouze okrajovým „ problémem“, který není třeba řešit a vyzývám posádky RK STAN  a další podobně smýšlející, aby se nezatěžovaly navlékáním startovních čísel. Sbor rozhodčích je natolik zkušený, že vás rozpozná po tvaru přileb a stylu pádlování stejně jako na lipenském závodě žen.
Bohužel, já tak schopný nejsem a tak vystupuji z řad rozhodčích SVoČR, což učiním veřejně na  plánovaném semináři rozhodčích ve dnech 4.-5.12.2010. Kolegové rozhodčí, pokud ani vy nejste schopni rozeznat závodníky po hlase a spoléhali jste na pravidla, která neumožňovala měřit časy neoznačeným, posádkám, budete asi muset udělat to co já, přerušit svou činnost rozhodčích do té doby, dokud se nenaučíte tváře všech startujících. Nebo dokud opět nebudou platit pravidla pro všechny. Závodníky, rozhodčí, ředitele závodů, předsedy a místopředsedy.
Naštěstí v mezinárodních závodech tato povinnost být označen jako závodník ještě trvá a nemusím znát jménem například závodníky z Kazachstánu.
Těším se na setkání v prosinci.
Ahoj
Standa Hájek
Toho času rozhodčí SVoČR, IRF a hlavní rozhodčí IRF

 


Komentáře

 1. Muška napsal:

  Kdybych věděla, že kvůli číslu vzniknou takové problémy, tak do raftu ani nesedám. Bohužel nastaly komplikace a číslo se k nám nedostalo před startem včas. Stihly jsme alespoň zajít na start a poprosit startéry, zda je možné jet, protože jeden z letošních nejkrásnějších sjezdů bychom si nerady nechaly ujít. Pokud je to takový problém, navrhuji naši diskvalifikaci a vyškrtnutí ze závodu. Jezdíme pro radost a takovéto handrkování nám tuto radost jenom kazí!!! Za posádku TR Kočičky Muška

  • Standa napsal:

   Neznám nikoho, kdo by nejezdil na vodě pro radost. Kouzlo závodění je v tom, že skupina lidí měří své dovednosti a síly podle dohodnutých a dobrovolně dodržovaných pravidel. Když na nějaké pravidlo závodník zapomene, je tu rozhodčí, který závodníka zastaví a ten dobrovolně nezávodí, dokud pravidlo nenapraví. Když poruší pravidlo i závodník i rozhodčí, je tu vedení sportu, které připomene svým disciplinárním řízením všem, že pravidla existují a dodržují se. Je to v kanoistice nějak jinak ?
   Nebo jsou závody na raftech nějakou výjimkou ve sportech ? Já si myslím že ne a proto vyjadřuji svůj názor.

 2. Unca napsal:

  Ahoj. Stando musím s tebou souhlasit. Máš pravdu, ale tyto případy se stávají i v kanoistice. Za dobu, co jezdím na vodě, už jsem viděl závodníka bez číslo. Zažil jsem i jeden problém s číslem na ME ve sjezdu, ale ani tam z toho nikdo nedělal takovou estrádu. Tohle opravdu na stránky kanoe.cz nepatří.

  Ahoj. UNCA

  • Alounek napsal:

   Souhlasím s Uncou. Rozhodčí se prostě jen snažili zachovat tentokrát lidsky. Vždyť o nic nešlo, všichni posádku poznali. Dodržet pravidla by bylo určitě správné, ale takovéhle divadlo kolem, si myslím, není nutné.

 3. Štěpa napsal:

  Ahoj, všiml jsem si, že již delší dobu je k pravidlům jak ze strany závodníků ale i rozhodčích přistupováno přinejmenším laxně. Příklady : problém bezpečnostního provazu či dvojího startu totožné posádky ve slalomu ve více kategoriích. S připomínkami jsem byl vždy jako nýmand odbyt. Myslím, že pravidla jsou tu od toho, aby byla dodržována. Ke startovním číslům : v žádném sportu jsem v oficiálním závodě neviděl žádného i třeba světově proslulého závodníka bez čísla. Před lety nebyla mládežnická posádka Jiskry HB bez čísla ke startu připuštěna. Jestli číslo zašantročili, nebo ho někde nechali válet a soupeři jim ho schovali, to nevím. A to byly jedny z jejich prvních závodů bez nároku na přední umístění.

  • Vráťa Šembera napsal:

   Ahoj Štěpo, o startovním čísle s Tebou nemíním diskutovat, to si musíme vyříkat jinak a jinde, ale o co se rozhodně míním přít je fakt, že z pochybení konkrétního rozhodčího na konkrétním závodě vyvozuješ paušální tvrzení, že s pravidly se ve SVoČRu zachází „nějak laxně“. Což dokládáš mimo jiné tak zvaným problémem dvojího startu stejné posádky v různých kategoriích. Jakkoliv se Ti to může zdát divné, stačí si přečíst článek II.10 odst. g) Pravidel a zjistíš, že pro takový start není vůbec nutné zacházet „laxně“ s Pravidly. Takový start totiž Pravidla umožňují již od roku 2002 a mohu Tě ubezpečit, že tehdejší Rada raftingu ho schválila zcela vědomě!!! Jako jeden z tvůrců Pravidel o tom něco vím. A pokud si mě vyhledáš třeba někde na závodech, mohu Ti do detailu převyprávět ono zasedání rady, kdy jsem na toto „nebezpečí“ upozorňoval. Proběhlo na podzim roku 2001 a věz, že všichni jeho aktéři byli zcela při smyslech… Takže žádná kouzla s Pravidly, jen využití toho, co umožňují. Stačí číst, milý Štěpo, stačí číst…

   Vráťa Šembera, člen Rady raftingu a jeden z pachatelů Pravidel

   • Štěpa napsal:

    Ahoj, myslím si, že číst umím dobře a navíc mám i hlavu v pořádku. Pravidlo II.10.g) nemá s tímto problémem vůbec nic společného. Jedná se o porušování pravidla III.17.a). Slalom lze trénovat pouze na trati bez branek nebo na trati tréninkové. Posádka Gymnázia Letohrad (i jiné) využívají právě laxnosti rozhodčích a věkového překrytu kategorií a startují jak v mužích , tak i v juniorech. Se zvyšováním věkové hranice pro juniory se tento překryt stále zvětšuje. Stejným problémem je i posádka KUHEBUMI v mužích a veteránech. Co jiného je start v mužích před juniory než trénink. Jesti se tito junioři chtějí poměřovat s muži, mohou si svúj juniorský výsledek dosadit do mužských výsledků. Že start ve slalomu v mužské kategorii je právě tréninkem na jejich hlavní kategorii juniorskou dokládá fakt, že v obou kategoriích startují jen ve slalomu a už ne ve sprintu. Tyto posádky ve slalomu mají neoprávněnou výhodu proti ostatním. Ve sportovním závodě by měli mít všichni stejné podmínky a ne aby starší využívali zmíněné laxnosti oproti mladším, kteří tuto možnost nemají.
    Ty, jako pachatel pravidel, bys měl dbát na jejich dodržování a ne je zneužívat.
    Zdraví Štěpa

    • Vráťa Šembera napsal:

     Štěpo neblázni, to si fakt myslíš, že v tak zásadní a navíc zcela průhledné (!) věci, jakou je start ve dvou kategoriích, si rozhodčí mohou dovolit připustit porušování Pravidel??? A pokud si to vážně myslíš, jak to, žes už dávno nevlítnul na nějaké jednání Rady a všechny jsi nás tam patřičně nevydusil??
     Takže ještě jednou: článek II.10 g) byl konstruovám právě s tím, aby byl Tebou kritizovaný start ve dvou kategoriích umožněn. Takže se zde VŮBEC NEBUDEME BAVIT O PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL, jediné, o čem se bavit lze, je, zda TOTO PRAVIDLO MÁ ČI NEMÁ EXISTOVAT. V roce 2001 se myslelo především na kategorii žen, které občas zaskakovaly v některé mužské posádce, ale i obecně se ukázalo toto pravidlo jako nosné pro vývoj raftingu. Například Tebou zmiňovaným juniorům to umožní využít víkend k intenzivnějšímu závodění a ne k tomu, aby po odjetí 4 minut za den strávili zbytek dne poflakováním po závodišti. Kvalita závodníka roste nejen s odtrénovanými hodinami, ale především s počtem závodů. A čím více budou naši junioři závodit, tím lépe! Podíváme-li se na věc ještě obecněji, není vůbec neobvyklé v jiných sportech, že závodník odjede jednu kategorii a další závod jede v jiné. Celý vtip je v tom, že se jedná o DVA RŮZNÉ ZÁVODY. A nebudu mluvit o fotbale, stačí se podívat na kanoisty…
     Ahoj, Vráťa

     • Štěpa napsal:

      Ahoj, asi jsi moji reakci nepochopil. Ostatní čtenáři možná ano. Start závodníků v různých kategoriích – ano. Bod II.10.g) – v jedné kategorii nemůže jeden závodník startovat ve více posádkách. To je jasné a nikdo se proti tomu neproviňuje. Start juniora nebo ženy mezi muži – samozřejmě ano. Ale porušování III.17.a) je zřejmé a nikdo mi navymluví, že je to podle pravidel. Aby junioři dostáli pravidlům, když se nechtějí celý zbytek dne flákat, tak ať se domluví s jinými tak, aby posádky nakombinovali a nestartovala totožná posádka ve více kategoriích slalomu. Jinak platí to, co jsem uvedl dříve.
      Už dříve jsem napsal, že jsem k tomuto problému měl připomínky, ale byl jsem odbyt. Obrátím se proto jednotlivě na členy rady, aby se to na příštím zasedání posoudilo. Každému ale musí být jasné, že soutěž, kdy má někdo proti jinému výhodu, není fér.
      Štěpa

     • Vráťa Šembera napsal:

      Takže ještě jednou, Štěpo, k Tvému poslednímu příspěvku. Redakční systém mi neumožňuje další reakci, tedy reaguji nad Tvým zamyšlením:

      Já VŮBEC nepolemizuji s Tvým pocitem, že se Ti pravidlo o startu téže posádky ve dvou kategoriích zdá nespravedlivé. To je opravdu věc názoru a Tvůj pocit si nedovoluji zpochybnit. Proti čemu se však musím ohradit je Tvé tvrzení, že uplatnění tohoto pravidla vykládáš jako selhání rozhodčích a jakési neetické žonglování s Pravidly raftingu. To jsou věru velesilná slova! Zkrátka to pravidlo Rada před téměř 10 lety vymyslela (aniž by byla namol) a zatím ho nikdo nezrušil. Takže jeho uplatnění je prostě S PRAVIDLY V SOULADU. A naše pocity na tom nic nezmění. A dělat z rozhodčích pitomce, kteří se tváří jakože nevidí, že jim tam jedna a tatáž posádka jede dvakrát za sebou, je přinejmenším nefér.

      Tedy stručně shrnuto: můžeš si myslet, že pravidlo II.10 g) je nesportovní, ale nemůžeš se neomaleně navážet do sboru rozhodčích (viz Tvé zamyšlení, cituji: „… všiml jsem si, že již delší dobu je k pravidlům jak ze strany závodníků ale i rozhodčích přistupováno přinejmenším laxně…“, za kterým následuje coby příklad právě problém dvojího startu). To pravidlo zkrátka platí!

      Pokud máš pocit, žes se svými připomínkami byl doposud vždy odbyt, pak musím konstatovat, že já jsem Tě určitě neodbyl, neb to obecně nemám ve zvyku. A přidám radu – což takhle vstoupit do sboru rozhodčích SVoČR a mít tedy možnost se na tvorbě Pravidel přímo podílet. Nepamatuji si, že bych někdy viděl živého rozhodčího z Havlíčkova Brodu…

      Ahoj, Vráťa

 4. Vašek K. napsal:

  Ahoj…také souhlasím se Standou, číslo by mělo vždy být. Ale proč to takhle rozmazávat????? Stalo se, stalo, přiště se to Stando může stát i tobě nebo někomu z Vás, sám víš jak to na Lipně je. Zmatek, plno aut. adt..Bohužel holky za to nemohly, číslo bylo odvezeno v autě do cíle. Tak buď me v tomto tolerantní a nehažme si pořád klacky pod nohy, kam ten sport vede. Tě šplouch Vasil

  • Vašek napsal:

   Kouzlo pravidel je v tom, že jsou pro všechny stejná. Rád bych věřil, že by startéři měli pochopení pro každého nešťastníka, který by neměl na Lipně číslo. Takhle to taky může vypadat, že se pravidla dají ohýbat jak je zrovna potřeba. Každopádně po tomhle verdiktu škrtněte v pravidlech větu-posádka je diskvalifikována z jízdy pokud není označená číslem. A je to vyřešené.

  • Honza napsal:

   Přesně tak, souhlasím, nehažme si klacky pod nohy s nějakejma pravidlama. Mě se třeba nelíbí to o těch červenejch brankách, podle mě jsou kolikrát dost nespravedlivý a zbytečně nám to kazí výsledky. Tak bych se přimlouval, kdyby šlo tohle pravidlo taky škrtnout, vždyť jezdíme pro radost, ne?

 5. Standa napsal:

  Stát se může cokoliv. Stalo se porušení pravidel, stejně jako o týden předtím jiné posádce. Byly podány podněty radě raftingu. Ta rozhodla v pozici disciplinární komise jak rozhodla – viz zápis. Podrobnosti buď víte nebo nevíte. Já jen rozvádím výsledek činnosti celého procesu. Proto je nutná estráda. Protože nefunguje normální cesta. Například loni byla juniorská posádka z Trutnova i bez podaného protestu označena za jízdu člena pod cizím jménem za podvodníky, diskvalifikována, odebrán příspěvek na dopravu a dotace pro mládež. Za totéž porušení pravidel , které bylo vyprotestováno ihned na závodě, byla reprezentační posádka žen pokárána za neznalost pravidel. To se vám zdá normální ?? Mně ne.

 6. ANONYM napsal:

  A co byste čekali od Prostějováků ?

 7. EvaZ napsal:

  Posádka jela bez čísla, měla být DSQ, bez výjimky. A být rozhodčím v cíli, byla bych ještě naštvaná (při špatné paměti na obličeje), že „turisti“ nepočkali do konce závodu a vjedou na trať v době závodu.
  Jak budete postupovat, když bude závod nominační? A co ostatní závodníci, kteří se perou o umístění, body do žebříčků,…
  Další možnost je to ošetřit v pravidlech. Mít možnost jet s náhradním číslem (vydaným startérem) samozřejmě s vědomím VR a ŘZ za opravdu řádnou sumu…

  • Douša napsal:

   Myslím, že EVAZ má konstruktivní návrh – mít v záloze na startu „zapomínací čísla“ řádně zpoplatněná – jako závodník bych si 500,1000kčklidně zaplatil pokud mi půjde o body, umístění, zvlášť pokud jde o jednorázovou jízdu jako na Labi, zjezdu apod. pokud bych byl línej a spoléhal na číslo pořadatelů- tak si myslím 500-1000 Kč je dostatečné k tomu abych si rozmyslel zda mi to za to stojí…. (ale kdyby mi někdo z týmu udělal takovou blbost, tak si dobředu dohodnu, že viník platí zapomínaví číslo a vesele závodím .:-) – Ke startu bez čísel – neznámclou historii – ale můj názor je – diskvalifikovat ze závodu, pokud bylo v podobném případě postupováno i s jiným trestem – MUSí BÝT PODOBNÝ TRESt, poněvadz jsme v právním státě. Jak se asi bude cítit dříve potrestaný, že následně chybující čin byl trestán mírněji? Lidskost zachováme férovým přístupem (v cíli upozorněním, potvrzením diskvalifikace, po výprasku podáním sáčku ledu…)

 


Zde můžete napsat něco duchaplného